A Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia utánpótlás neveléssel foglalkozik. Az akadémiai rendszer elsősorban a tömegsportra (grassroots) fókuszál, emellett pedig párhuzamosan elitképzést valósít meg. A gyerekek élethosszig tartó sportolására való nevelését is nagyon fontos feladatnak tekinti, így rengeteg más „programmal” színesíti a képzést.

 A Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia célja, hogy részt vállaljon a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelésében és magas színvonalon biztosítsa az ehhez szükséges feltételrendszert.

Akadémiai modell

A labdarúgók képzése 6 éves kortól 19 éves korig, a főváros XV. kerületében (XV. Bánkút utca, Vasgolyó utca) történik. Az Akadémia évről évre közel 80 labdarúgóval foglalkozik. A képzési rendszerben jelenleg 7 korosztályos fiúcsapat, 8 szakképzett edző (vezetőedzők, segédedzők, kapusedző) felügyeletével vesz részt. A szakmai stáb minden tagja a szükséges licenc tanfolyamok birtokában dolgozik, egymás munkáját segítve a szekciókban.

„A szabadidő hasznos eltöltése az első”

A képzés célja, a mai rohanó mozgásszegény világunkban, hogy a gyermekek részére megtaláljuk az egészségre-nevelés és a profi sport világa közti egyensúlyt. A Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia „különleges” sportolási és élményszerzési lehetőséget kínál a környező iskolák diákjainak, a környező óvodák lurkóinak, illetve minden más kerületből hozzánk csatlakozó és sportolni szerető gyereknek. Ezen típusú utánpótlás nevelés célja, hogy a gyerekek ne maradjanak „szobanövények”, hanem hasznosan és örömmel töltsék el a szabadidejüket az iskolai foglalkozások után. Ez a fajta utánpótlás nevelési rendszer nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek megfelelő korban kapják meg azokat az ingereket (testi-lelki-szellemi), amelyek elengedhetetlenek egészséges fejlődésük szempontjából. Célunk, óvodás kortól egészen a felnőttkor kezdetéig minél több gyerekkel megszerettetni a labdarúgást, illetve hasznosan eltölteni a tanuló idő utáni szabadidőt.

Filozófiánk

-labdarúgót képzünk, embert nevelünk

-szakképzett, felkészült és céltudatos edzőket foglalkoztatunk

-az emelt szintű képzésre és a grassroots programra is hangsúlyt fektetünk

-az edzésenként előforduló „rengeteg” labdaérintést tartjuk a fejlődés kulcsának

-fontos a klubhoz, a csapathoz történő érzelmi kötődés kialakítása és ápolása

Legalább annyira fontos a nálunk sportoló gyermekek személyiségének formálása, mert bár csak kevés gyerekből lesz „híres labdarúgó”, viszont egészséges, fegyelmezett és becsületes sportembert mindenkiből nevelhetünk. Ezért alapelvünk, hogy a sport ebben a korban nem mehet a tanulás rovására! A sportág jellegéből fakadóan alkalmas arra, hogy olyan emberi tulajdonságokat fejlesszünk általa, mint az önfegyelem, becsületesség, közösségi gondolkodás stb. Az edzőnek kiemelt feladata, hogy értelmes, pozitív gondolkodású becsületes gyerekeket formáljanak a csapatukban sportoló játékosokból.

Versenyeztetés

Az utánpótláscsapatok versenyeztetése az alábbiak szerint alakul:

U19 MLSZ U-19 KÖZÉP A CSOPORT, U-19 BLSZ 1. CSOPORT

U15 MLSZ U15 ALAP KÖZÉP CSOPORT, BLSZ U-15 1. CSOPORT

U14 BLSZ U-14 1. CSOPORT

U12-U13 BOZSIK PROGRAM, SZEZONÁLIS KUPÁK

U10-U11 BOZSIK PROGRAM, SZEZONÁLIS KUPÁK

U7-U9 BOZSIK PROGRAM, SZEZONÁLIS KUPÁK

U7 Bozsik-program,

EDZÉSMÓDSZERTAN

U6-U13

Kiemelten figyelünk a grassroots alapelvek betartására, de párhuzamosan igyekszünk a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetni. Ezeknél a korosztályoknál kiemelt célunk a technika alkalmazásának megtanítása. A labdarúgás jellegéből adódóan rendkívül fontosnak tartjuk, hogy játékosaink mérkőzéshelyzetekben, nyomás alatt is tudatosan alkalmazzák a tanult technikai elemeket. Ezért edzéseinken játékosaink döntően nyomás alatt csiszolgatják alkalmazott technikai tudásukat. A megfelelő technikai tudással rendelkező játékosaink képzésének feladatává, a játékhelyzet megoldás válik. Kiemelt figyelmet fordítunk az észlelés és a döntéshozatalok fejlesztésére, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a játékrendszeri ismeretek oktatására is. Figyelmet fordítunk a család-tanulás-sport hármasának megfelelő „szimbiózisára”, mert csak így érhetjük el a megfelelő legmagasabb eredményt.

Klubunkban lehetőség nyílik egyéni edzésekre, szakképzett edzőinknél. Kiscsoportos technikai edzések, smartgoals edzés.

A Ferencváros partnercsapataként igyekszünk minőségi munkát végezni és átadni mind azt a szellemiséget, amit névadóink hagytak maguk után.

“Nyújtsd mindig a legtöbbet, ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá lenni, ami lehetnél.”

Dalnoki Jenő (1932-2006)