Miért “akadémia” a Dalnoki Akadémia?

A Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia egy 2006-ban megalapított magántulajdonban lévő budapesti utánpótlásnevelő egyesület. Klubunk a fiatalabb korosztályok számára nyújt Magyarországon nem tapasztalt, magas szintű szakmai munkát és odafigyelést. A focihoz igazi elhivatottságot érző gyerekeknek, a “legjobbak a legjobbakkal” elv alapján, életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítjuk a folyamatos fejlődést. épzésünkkel az egyéni sajátosságok maximális figyelembevételére törekszünk. Az akadémiai csapatok számára minden évben biztosított a nemzetközi megmérettetés is. 2009-2013 június között az MTK-val kialakított sportszakmai együttműködés keretében, egyesületünkből kikerülő játékosoknak közvetlenül biztosított továbblépési lehetőséget. 2013 július 1-től Egyesületünk a Ferencvárosi Torna Club Észak-Pesti utánpótlás központja lett. Ezen megállapodás az Akadémiánkról távozó U11 korosztály játékosai számára biztosíhat továbblépési lehetőséget az FTC korosztályos csapatianál.

Kiválasztás, képzés

A kiválasztás folyamata klubunknál már óvodás korban elkezdődik. Ebben a kiválasztási szisztémában jó alapot jelent az a mintegy 10 óvoda, ahol jelenleg is Akadémiánk edzői tartanak foglalkozásokat. A legkisebb már kiválasztott korosztályunknál egy minimális létszámmal formált kiscsoportot alkotunk, ahol sok türelemmel és játékos módszerekkel kezdjük el a labdarúgóképzést. Csapatainkat évről-évre bővítjük s a kialakult keretekhez folyamatosan veszünk fel egy-egy új ifjú tehetséget.

Edzés, versenyeztetés

Korosztályaink a pihenés és terhelés egészséges életkori ritmusának megfelelően járnak edzésekre, maximum heti 3-szor. Az első célirányosan versenyeztetett évfolyamunk az U9-es csapat, ahol a hazai bajnokságok és mérkőzések mellett már a nemzetközi játéktapasztalat megszerzésére is törekszünk (külföldi tornák, nemzetközi mérkőzések). A nálunk sportoló gyerekek óvodás kortól U14-es korosztályig kapnak kiemelt képzést és versenyeztetést, mely jó alapot jelent majd a későbbi nagypályás játékhoz.

Továbblépés, karrier

A kispályát kinőve évfolyamaink a 2013. július 1-től életbe lépő megállapodás keretében a Ferencvárosi Torna Club korosztályos csapatainál folytathatják pályafutásukat a Club Népligeti bázisán.


TÖRTÉNETÜNK

Dobban a Fradi-Szív és megalakul a Dalnoki Akadémia

A Dalnoki Akadémia ötlete Czuk Henrik egykori ferencvárosi utánpótlásedző fejéből pattant ki még a 2005/2006-os bajnoki idény alatt. Az akkor kiemelten tehetséges ´98-as korosztályba nem lehetett minden játékost felvenni, így szinte szükségszerűségből adta magát a gondolat, hogy a keretbe be nem férő játékosoknak egy külső bázist, fiókegyesületet kellene alapítani. Ez az új klub önálló szakmai koncepcióval és saját költségvetéssel kapcsolódott volna a Ferencvároshoz. A sokat sejtető ötlet ekkor még csak körvonalaiban létezett.
2006. február 4-én 74 éves korában elhunyt Dalnoki Jenő. Czuk Henrik a családot személyesen felkeresve kért engedélyt az akkoriban alakuló focisuli névhasználatához. Dalnoki Jenő leszármazottai, Dalnoki Ildikó és ifj. Dalnoki Jenő, a kérést beleegyezéssel nyugtázták. Az egykori Fradi-legenda neve így halálát követően szinte néhány hónappal máris a labdarúgással, azon belül is az utánpótlással kapcsolódott össze. 2006 szeptemberében megalakult a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. A klub székhelye a XV. kerületi Tesvériség pálya lett. Jenő bácsi a kerület egykori díszpolgáraként a sportpályától kőhajításnyira a Rákospalotai temetőben nyugszik. A Fradi-Dalnoki-Focisuli jó kezdetéhez minden adott volt, az élet mégis ritka meglepetést tartogatott.

Az első Csikócsapat

A 2006/2007-es szezon végén, az akkor komoly anyagi nehézségekkel küszködő Ferencvárostól, Czuk Henrik több más utánpótlásedzővel együtt, távozott a Népligetből. A személyi kötődésből adódóan azonban nemcsak a gyerekek „föle”, hanem gyakorlatilag az akkori ´98-as csapat jónéhány tehetsége is vele tartott az akkor már létező új egyesületbe a Dalnoki Akadémiába. Az így összeállt egykori Fradis gyerekek köré verbuválódott a Dalnoki Akadémia első hivatalos korosztálya, az akkori U10-es csapat (1998. január 1. után születettek). A gyorsan kialakult jó hírnévnek köszönhetően nem sokkal később a Ferencvárostól teljesen függetlenül összeállt egy rendkívül erős ´99-es évfolyam is, s ahogy az az utánpótlásban általában lenni szokott (sokan mondják: „szülőkből él a gyerekfoci”) a Dalnoki Akadémiának is lett már a kezdet kezdetétől egy tehetős mecénása, Lassu Zsolt személyében, akinek fia szintén az egyesületben sportolt. Lassu Zsolt elnök-tulajdonos pénzt és energiát nem kímélve remek  körülményeket teremtett a a Bánkút utcában. Öltözők újultak, labdák és kapuk kerültek a sportpályára, márkás felszereléseket kaptak a gyerekek és a tulajdonos rendszeresen rangos külföldi tornákon is szerepeltette a csapatokat. Ezen felül egy műfüves pálya és egy lábtenisz pálya is épült. A szülőknek és a látogatóknak egy mini „Dalnoki-park” lett kialakítva, fapadokkal és asztalokkal. Az évtizedek óta leépülő Testvériség sporttelep új arculatot kapott.
Egyesületünk a kezdetektől nagy hangsúly fektet a hagyományok kialakítására, melyet mind a mai napig ápol a klub: így pl. minden évben elültetésre kerül a korosztályok „Dalnoki-fája”, melyet a sporttelepen ültetnek el a legkisebbek. Dalnoki Jenőről elnevezésre került az egyesület immár 8. alkalommal megrendezésre kerülő Emléktornája is. A rendezvény időközben az egyik legrangosabb gyermeklabdarúgó torna lett Magyarországon. Itt az U11-es korosztály legjobbjai tömörülnek 12 fős mezőnybe, hogy a díszes vándorkupát elnyerjék. Mindemellett számos hazai és nemzetközi kapcsolatra tett szert az egyesület. A jó eredményeknek köszönhetően klubunk hírneve nemcsak hazánkban, hanem a határokon túl is ismert lett.

Az élet nehéz időkben is megy tovább

2008 őszén a Dalnoki Akadémia vezetése megvált Czuk Henrik szakmai vezetőtől és javarészt új személyzettel töltötte fel az addigi állományt. Bár a személyi változás két korosztály szinte teljes elvesztesét jelentette, az egyesület ennek ellenére talpon maradt és szinte napokon belül újraszerveződött.
A klub élére egy külsős szakember, Prisztai Viktor került, aki a Szigetszentmiklós utánpótláscsapatától érkezett; ő az Akadémia vezetői státusza mellé a kiemelt ´98-as korosztály – az akkori Csikócsapat – vezetőedzői teendőit is ellátta. (A Csikócsapat elnevezés Dalnoki Jenő 1975/76-ban bajnokságot nyert fiatal Ferencvárosi csapatára utal, s „belső szóhasználattal élve” egyesületünk mindenkori legidősebb évfolyamát jelenti.) Ekkor ´99-es és 2000-es évfolyamunkat Kun István és Balogh Ákos edzőkollégák felügyelték. Az alsó évfolyamokat és előkészítő csoportunkat Katona Tamás és Túróczi György igazgatta. Rajtuk kívül több segédedző és kapusedző is segítette munkánkat.
Az elért eredmények és az egyesület egésze ekkorra már komoly értéket képviselt, s több klub is bejelentkezett, hogy nagypályára szívesen átvenné korosztályainkat.  A még mindig ezer sebből vérző II. osztályú Ferencváros mindennapi terhei mellé nem tudta felvállalni, hogy egyesületünket anyagilag támogassa így született meg 2008 őszén az a megállapodás, hogy a működéshez szükséges anyagi forrást a jövőben az MTK garantálja, cserébe kispályás csapataink kiemelt tehetségeit a nagypályára átveheti. A megállapodás szerződésbe foglaltatott. Egyesületünk pedig ezzel papíron is bebiztosította a mindennapi működés anyagi feltételeit, valamint az addig nem létező nagypályás felfeléáramlási lehetőséget. Az egyesület neve, színe, címere nem változott, sőt a szakmai munka szuverenitása is érintetlen maradt. Jenő bácsi emlékének ápolása pedig fontosabb lett mint valaha.

Sikerek határon innen és túl

A Dalnoki Akadémia történetét folytatva elérkeztünk a megalapítást követő harmadik ill. negyedik szezonhoz. A 2010/2011-es bajnoki év ismét új arcokat hozott a szakmai stábba. Egyesületünkhöz került Balogh Attila vezetőedző, aki már évek óta egy önálló utánpótlásklub alapítását fontolgatta. A kiteljesedésre egyedül nem volt lehetősége, így Akadémiánk vezetésével felvéve a kapcsolatot számtalan gyerekkel, ötlettel és nagy motivációval érkezett klubunkhoz. Itt nemcsak az önmegvalósításhoz, de a minőségi képzéshez is minden eszközt megkapott. Ez a találkozás utólag értékelve is szerencsés egymásratalálás volt. Balogh Attila később szakmai vezető lett, s az elmúlt évben általa edzett két korosztállyal (2001, 2002) országos és nemzetközi szinten is sikert sikerre halmozott. Segédedzőként munkatársa a Ferencvárosból érkező Miták Pál lett, aki  edzői feladatai mellett aktív részese volt óvodás programunknak is. (Miták Pált egyesületünk vezetése a 2013/14-es szezontól U11-es Csikócsapatunk vezetőedzői teendőivel bízta meg.)
Balogh Ákos – korábban szintén Ferencvárosi utánpótlásedző – kettős funkciót vállalt fel a Dalnoki Akadémián. Az edzői teendők mellett, a Szövetség és az Önkormányzat felé történő kapcsolattartás is feladata lett. 2012 tavaszától pedig honlapunk versenynaptárát is ő kezeli. Balogh Ákos az akadémia vezető (és technikai vezetői) posztot hivatalosan Prisztai Viktor távozását követően a 2010/2011-es szezontól vette át.
A 2011/2012-es szezonra kialakult szakmai stáb másik két tagjáról sem szabad megfeledkeznünk: Temesvári Zoltán kollégánk immár évek óta egyesületünk előkészítő csoportjainak edzője, főállásban pedig a Ferencváros ajándékboltjának vezetője. Kapusedzőnk Kővári László szintén Fradi kötődésű része szakmai stábunknak. Laci bácsi végtelen türelemmel és kiváló pedagógia érzékkel tanítja kapusnövendékeinket a „védés művészetére”. A Dalnoki Akadémia mellett Kővári László egyben a Ferencváros utánpótláscsapatainak is kapusedzője.

Végre újra együtt, ami összetartozik


Sok Fradi szimpatizáns nagy örömére egyesületünk 2013. július 1-től az FTC Észak-Pesti utánpótlásközpontja lett. Ebben a folyamatban kiemelkedő szerepet vállalt Orosz Pál a Ferencváros Zrt. vezérigazgatója, Kubatov Gábor az FTC elnöke, valamint Dragóner Attila – egykori Dalnoki-díjas – volt válogatott labdarúgó. A Ferencváros azzal a döntésével, hogy égisze alá vonta a Dalnoki Akadémiát, nem csupán egy jól működő utánpótlásmuhelyt karolt fel, hanem Jenő bácsi emlékét és a név takarta szellemiséget is. Egyesületünk az “átvételt” követően folyamatos szakmai konzultációkat tartva reformálta újjá a belső szakmai irányelveket. Jó két évbe telt, mire elmondható, hogy a hétköznapok munkája mára teljes egészében a népligeti mércéhez igazodik. Egyesületünk 2015 augusztusában ünnepelte a 10. jubileumi Emléktornát, mely mérföldkő volt fiatal klubunk életében. Ugyanezen a nyáron távozott viszont egyesületünk éléről Lassu Zsolt elnök-tulajdonos, aki 8 év után Frey Andrásra valamint Balogh Ákos akadémia vezetőre bízta a klub további jövőjét. Balogh Attila szakmai vezetőnk szintén új kihívás elé nézett, így az ő személyét is potolandó a 2015/2016-os szezontól négy új fiatal szakembert vett fel az egyesület. A Dalnoki Akadémia krónikája jelenleg tehát itt tart, bizakodva megyünk azonban tovább a megkezdett csapáson a megszokott színekben. Hajrá Fradi, hajrá Dalnoki!